Upoważnienie POŚREDNIE:

Upoważnienie BEZPOŚREDNIE: