Zakres usług:


⭢ Reprezentowanie podmiotów gospodarczych (krajowych i zagranicznych) dokonujących obrotu towarowego z zagranicą przed Urzędem Celnym w Polsce,

⭢ odprawy celne w procedurze dopuszczenia do obrotu, wywozu, tranzytu,

⭢ odprawy celne w procedurze dopuszczenia do obrotu, z zastosowaniem przez importera Art.33a Ustawy o podatku od towarów i usług  (VAT) tj. z możliwością rozliczenia należnego podatku z tytułu importu towarów z krajów trzecich w deklaracji podatkowej,

⭢ realizowanie w procedurze tranzytu i wywozu przeładunków towarów w ramach zmiany środka transportu: kontener-samochód, samochód-kontener,

⭢ wystawanie świadectw pochodzenia oraz świadectw przewozowych EUR.1,


⭢ wystawianie dokumentu potwierdzającego unijny status celny towarów (T2L), związanego z przewozem z jednej części obszaru celnego Unii Europejskiej do drugiej części tego obszaru, przez terytorium państwa trzeciego lub przez obszar morza,

⭢ reprezentacja podmiotów gospodarczych przed inspekcjami kontrolnymi:  WIJHARS, WIORIN, GPKW, SANEPID itd.,

⭢ zgłaszanie towarów w systemie TRACES (m.in. opakowania drewniane),

⭢ pobieranie próbek towaru,

⭢ zgłaszanie towaru do kontroli akredytowanym firmom rzeczoznawczym (Shipcontrol, SGS, Polcargo, J.S. Hamilton itd.),

⭢ sporządzenie w imieniu importera/eksportera wszelkich pism, wniosków, odwołań do Urzędu Celnego itd.,

⭢ usługi logistyczne na terminach BCT i GCT w Gdyni oraz Baltic Hub (DCT) w Gdańsku.